K1 Computer Service

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

ชื่อบัญชี นางสาววิศัณลยา  สุภาวดี

เลที่บัญชี 039-3-83200-2 ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซียร์รังสิต

เลขที่บัญชี 028-0-52219-4 ธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาาเซียร์รังสิต

เลขที่บัญชี 368-242432-7  ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสคลอง4

รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง
สายด่วน HotLine 083-0927088

LINE ID: WISANLAYA-K1

Email: wisanlayaya@gmail.com

โทรสอบถามได้ในเวลา
จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 10.00 - 20.00 น
เสาร์ - อาทิตย์ ช่วงเวลา 11.00 - 20.00 น
ตอบไลน์ทุกๆ วันภายใน 24 ชั่วโมง

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
วิศัณลยา สุภาวดี
039 - 3 - 83200 - 2
ออมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
วิศัณลยา สุภาวดี
028 - 0 - 52219 - 4
ออมทรัพย์